Wymagane jest prawo jazdy potwierdzające uprawnienia do kierowania samochodem jak również drugi dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.