Tak. Należy o tym fakcie poinformować wynajmującego nie później niż dzień przed końcem wskazanego w umowie okresu najmu. Warunkiem przedłużenia jest brak rezerwacji na proponowany okres przedłużenia prze kolejnego klienta oraz dokonanie z góry opłaty za dodatkowy okres najmu poprzez przelew online.